Cảm ứng LG G2 ISAI/ L22

Sửa loại thiết bị: LG
Sửa dòng thiết bị: LG
Lỗi thiết bị: Cảm ứng
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: