Jack tai nghe LG V30

Sửa loại thiết bị: LG
Sửa dòng thiết bị: LG
Lỗi thiết bị: Tai nghe
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: