Màn hình full nguyên bộ LG K10

Sửa loại thiết bị: LG
Sửa dòng thiết bị: LG
Lỗi thiết bị: Màn hình
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: