Thay camera sau iPhone 7

Sửa loại thiết bị: iPhone
Sửa dòng thiết bị: iPhone 7
Lỗi thiết bị: Thay Camera
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: