Thay camera sau Samsung Galaxy J7 Prime

Sửa loại thiết bị: Samsung
Sửa dòng thiết bị: Galaxy J
Lỗi thiết bị: Camera
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: