Thay chân sạc Xiaomi Redmi Note 4/4x

Sửa loại thiết bị: Xiaomi
Sửa dòng thiết bị: Xiaomi Redmi Note 4/4x
Lỗi thiết bị: Thay chân sạc
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: