Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi A2 Lite

Sửa loại thiết bị: Xiaomi
Sửa dòng thiết bị: Xiaomi Mi A2 Lite
Lỗi thiết bị: Thay kính
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: