Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Sửa loại thiết bị: Xiaomi
Sửa dòng thiết bị: Xiaomi
Lỗi thiết bị: Thay kính cảm ứng
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: