Thay kính camera sau iPhone Xs Max

Sửa loại thiết bị: iPhone
Sửa dòng thiết bị: iPhone Xs Max
Lỗi thiết bị: Thay kính
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: