Thay kính iPhone 8 Plus

Sửa loại thiết bị: iPhone
Sửa dòng thiết bị: iPhone 8 Plus
Lỗi thiết bị: Thay kính
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: