Thay loa ngoài Samsung Galaxy J7 Pro

Sửa loại thiết bị: Samsung
Sửa dòng thiết bị: Galaxy J
Lỗi thiết bị: Loa ngoài
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: