Thay loa ngoài Sony Xperia Xa1 Plus

Sửa loại thiết bị: Sony
Sửa dòng thiết bị: Sony Xperia Xa1 Plus
Lỗi thiết bị: Loa
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: