Thay màn hình iPhone Xr

Sửa loại thiết bị: iPhone
Sửa dòng thiết bị: iPhone Xr
Lỗi thiết bị: Thay màn hình
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: