Thay màn hình Realme 5i

Sửa loại thiết bị: Realme
Sửa dòng thiết bị: Realme 5i
Lỗi thiết bị: Thay màn hình
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: