Thay màn hình Sony Xperia Z5 Premium

Sửa loại thiết bị: Sony
Sửa dòng thiết bị: Sony Xperia Z5
Lỗi thiết bị: Thay màn hình
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: