Thay mic Oppo F5

Sửa loại thiết bị: Oppo
Sửa dòng thiết bị: Oppo F5
Lỗi thiết bị: Mic
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: