Thay pin Oppo F9

Sửa loại thiết bị: Oppo
Sửa dòng thiết bị: Oppo F9
Lỗi thiết bị: Chai pin
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: