Thay pin Samsung Galaxy Note 8

Sửa loại thiết bị: Samsung
Sửa dòng thiết bị: Galaxy Note
Lỗi thiết bị: Chai pin
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: