Thay vỏ iPhone 7 Plus

Sửa loại thiết bị: iPhone
Sửa dòng thiết bị: iPhone 7 Plus
Lỗi thiết bị: Thay pin
Dịch vụ: Sửa chữa điện thoại

 

Danh mục: